VODSTVENI DELAVCI

Ravnateljica: Sonja Veber

Vodja POŠ Željne: Dušanka Dulmin

Pomočnica ravnateljice: Nataša Mavrin Corl

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Psihologinja: Nevenka Kovač

RAČUNOVODSKO – ADMINISTRATIVNI DELAVCI

Tajnik VIZ VI: Monika Lipovac

Računovodja: Špela Mesojedec

PODALJŠANO BIVANJE

1. skupina: Tatjana Cetinski

2. skupina: Katica Kamnik

3. skupina: Eva Merhar

4. skupina: Mojca Rački

5. skupina: Bojana Oberstar Bižal

JUTRANJE VARSTVO

Katja Lazar, Aleš Cimprič

RAZREDNA STOPNJA

1.a – Majda Terbuc

Druga učiteljica v 1.a razredu: Maja Šinkovec

1.b – Marija Kirašič

Druga učiteljica v 1.b razredu: Maja Šinkovec

2.a – Jadranka Erjavec

2.b – Nataša Merhar

3.a – Polona Irt Novak

3.b – Ivanka Ambrožič

4.a – Ana Mari Škodnik

4.b – Marija Robida

5.a – Marina Kajfež

5.b – Manca Kotnik

PREDMETNA STOPNJA

NERAZREDNIKI

Danilo Bižal: ŠPO

Jasmina Arko: DSP

Natalija Česnik Zobec: DSP

Bojan Pohar: ŠPO

Aleš Cimprič: FIZ

Zdenka Špolar: TJA

Katica Kamnik: LUM

Bojana Oberstar Bižal: MAT

Eva Merhar: KEM

Teja Ivanež: TJA

RAZREDNIKI

6.a – Andreja Krese: BIO, NAR, GOS

6.b – Jasmina Tomšič: GUM, OPZ, MPZ

7.a – Gabrijela Pohar: SLJ, DKE

7.b – Irena Hodnik: SLJ

8.a – Blanka Klun: GEO, ZGO

8.b – Marija Turk: MAT

9.a – Helena Mate Lovšin: MAT, TIT

OSTALI ZAPOSLENI V ŠOLI

Hišnik: Gregor Rus

Šolska kuhinja: Jožefa Štalcer, Klavdija Dobovšek, Irena Lužar

Čiščenje šolskih prostorov: Tatjana Lazar, Snježana Dvoršak, Maja Oražem, Emrita Gligič, Barbara Ponikvar

Knjižničarka: Katja Lazar

Vodja šolske prehrane: Andreja Krese

Računalnikar: Aleš Cimprič